Cilji Elektro krožka

6. junij 2011

Namen delovanja elektro krožka:

 • da se seznanijo kako je izdelan tiskalnik, računalnik, monitor
 • da se seznanijo z izdelavo tiskanega vezja s pomočjo računalnika
 • da znajo prostoročno narisati vezje  na tiskano ploščico in jo tudi izjedkati
 • da se naučijo odspajkovanja elektronskih elementov s tikanih ploščic
 • da se naučijo spajkanja elektronskih elementov na tiskano ploščico
 • da izdelajo  preprosto elektronsko napravo s pomočjo kit kompletov
 • da spremljajo novosti in razvoj elektrotehnike, elektronike in računalništva skozi branje strokovnih revij kot so: Svet elektronike, Moj mikro, Računalniške novice in Monitorja
 • da so deležni pomoči v obliki inštrukcij pri strokovnih elektrotehničnih predmetih, matematiki in fiziki
 • da dokončujejo izdelke, ki jih izdelujejo pri praktičnem pouku v šoli
 • da utrjujejo motivacijo za nadaljevanje in dokončanje srednješolskega izobraževanja in morebitnega nadaljevanja študija na elektrotehničnem področju z obiski sejmov kot je IFAM in podjetij s področja elektrotehnike, spoznavanja študija elektrotehnike in računalništva

Izdelke, ki jih dijaki izdelujejo pri praktičnem pouku v šoli lahko dijaki dokončajo v elektro-kabinetu tudi med učnimi urami, oziroma po 21:30 uri le z dogovorom in dovoljenjem mentorja krožka ali študenta inštruktorja.

Dijaki prejmejo na koncu šolskega leta potrdilo o opravljenih urah prostoizbirnih vsebin (PIV), če so krožek obiskovali redno. Potrdilo izda samo mentor krožka.

 • Mentor

  Bojan Cavnik

 • Kontakt

  bojan.cavnik@guest.arnes.si
  01-234-88-60

 • Urnik

  1x tedensko po dve šolski uri v drugem delu učnih ur od 17:30 do 19:00