Nekaj besed o knjižnici

1. september 2017

Domska knjižnica se nahaja v 2. nadstropju A stavbe. Namenjena je dijakom in delavcem doma.

Njen fond obsega 6500 knjižnih enot. Organizirana je po sistemu šolskih knjižnic. Pomoč in nasvete lahko poiščejo pri mentorju knjižnice.

Knjige so postavljene po UDK klasifikacijski shemi, ki omogoča enostavno iskanje želenega gradiva.

V čitalnici so na voljo tudi leksikoni, enciklopedije, slovarji, ki se izposojajo le za uporabo v knjižnici. Naročeni smo tudi na različne revije, ki so prosto dostopne v klubski sobi.

  • Mentor

    Irena Husel

  • Kontakt

    irena.husel@guest.arnes.si

  • Urnik

    Od 18h do 19h ali po dogovoru z vzgojiteljico.

  • Če potrebujete knjigo za domače ali splošno branje se obrnite na mentorico v C stavbi ob torkih ali četrtkih.