Nekaj besed o knjižnici

29. maj 2012

Domska knjižnica se nahaja v 2. nadstropju A stavbe. Namenjena je dijakom in delavcem doma.

Njen fond obsega 6500 knjižnih enot. Organizirana je po sistemu šolskih knjižnic. Dijaki imajo prost pristop do knjižnih polic in sami izbirajo knjige. Pomoč in nasvete lahko poiščejo pri mentorju knjižnice ali pri dijakih – knjižničarjih, ki sodelujejo pri izposoji knjig.

Knjige so postavljene po UDK klasifikacijski shemi, ki omogoča enostavno iskanje želenega gradiva.

V čitalnici so na voljo leksikoni, enciklopedije, slovarji, ki se izposojajo le za uporabo v knjižnici in 10 različnih revij po vsebini in zahtevnosti.

 • Mentor

  Irena Husel

 • Kontakt

  irena.husel@guest.arnes.si

 • Urnik

  Po dogovoru z vzgojiteljico

 • Knjižnica je precej založena s knjigami.
  Če potrebujete knjigo za domače ali splošno branje se le obrnite na knjižničarko v času odprtih ur, ali pridite osebno do mene v B stavbo ob torkih ali četrtkih.