Zaposleni

Svet doma

- Saša Šterk - predsednica

- Matjaz Gulja

- Andrej Čepin

- Miha Jarc

- Stanka Rebec

- Igor Pigac - MOL

- Nataša Fifolt - ministrstvo

- Branka Maher - ministrstvo

- Tine Venko - dijak

- Neza Mavri - dijak

- Boris Pucer - starš

- Mojca Perenič - starš

- Šime Prelac - starš

Svet staršev

- B1 - Boris Pucer

- B2 - Snežana Volf

- B3 - Jasna Zorenč

- B4 - Mojca Perenič

- C1 - Egon Venko

- C2 - Aleš Novak

- C3 - Šime Prelac

- C4 - Darja Dušič

- C5 - Renata Knez

Ravnatelj

- mag. Šemso Mujanovič

Strokovni delavci

Strokovni aktiv stavbe A

- vsi vzgojitelji

Strokovni aktiv stavbe B

- Saša Šterk - predstojnica

- France Žagar

- Stanislav B. Zupet

- Andrej Čepin

Strokovni aktiv stavbe C

- Stane Švigelj - predstojnik

- Primož Urank

- Jože Kastelic

- Anita Novak"

- Jerneja Verbotn

Svetovalna služba

- Ines Paravan

Administrativno-tehnični delavci

Računovodstvo

- Stanka Rebec

Poslovni sekretar

- Edvard Schumet

Vzdrževalec učne tehnologije

- Matjaz Gulja

Vzdrževalec - hišnik

- Tomaž Purkart

Vodja prehrane

- Katarina Romih Brulc

Kuhinjsko osebje

- Marko Širec

- Gregor Stanek

- Štefica Ivanjko

- Eva Virag

- Irena Jurečič

- Josipa Fuker

- Polona Gostič

Varnostniki in vratarji

- Dejan Mandič

- Miha Jarc

- Matic Mirtič

- Uroš Dečman

Čistilke

- Marjana Zakotnik

- Zvezdana Dolničar

- Ifeta Grošič

- Larisa Škrbec

- Tehvida Puškar

Perica

- Jožica Humek

Referent za študente

- Edvard Schumet