Zaposleni

Svet doma

- Saša Šterk - predsednica

- Matjaz Gulja

- Andrej Čepin

- Miha Jarc

- Stanka Rebec

- Igor Pigac - MOL

- Nataša Fifolt - ministrstvo

- Branka Maher - ministrstvo

- Tine Venko - dijak

- Neza Mavri - dijak

- Jožica Zakrajšek - starš

- Damir Šircelj - starš

- Sakib Mušić - starš

Svet staršev

- B1 - Boris Pucer

- B2 - Damir Šircelj

- B3 - Nataša Jaklin

- B4 - Jožica Zakrajšek

- C1 - Egon Venko

- C2 - Aleš Novak

- C3 - Sakib Mušić

- C4 - Rezka Grčman

Ravnatelj

- mag. Stanislav B. Zupet

Strokovni delavci

Strokovni aktiv stavbe A

- vsi vzgojitelji

Strokovni aktiv stavbe B

- Mira Žlajpah - predstojnica

- Saša Šterk

- Andreja Gimpelj

- Andrej Čepin

Strokovni aktiv stavbe C

- Primož Urank - predstojnik

- Jože Kastelic

- Irena Husel

- Stane Švigelj

Svetovalna služba

- Ines Paravan

Administrativno-tehnični delavci

Računovodstvo

- Stanka Rebec

Poslovni sekretar

- Edvard Schumet

Vzdrževalec učne tehnologije

- Matjaz Gulja

Vzdrževalec - hišnik

- Predrag Dukić

Vodja prehrane

- Katarina Romih Brulc

Kuhinjsko osebje

- Marko Širec

- David Jakop

- Štefica Ivanjko

- Eva Virag

- Irena Jurečič

- Josipa Fuker

- Polona Gostič

Varnostniki in vratarji

- Dejan Mandič

- Miha Jarc

- Klement Polajnar

- Uroš Dečman

Čistilke

- Marjana Zakotnik

- Zvezdana Dolničar

- Ifeta Grošič

- Jožica Humek

Perica

- Radojka Savič

Referent za študente

- Edvard Schumet